CENNET SARSALA KOYU

Cennetten Br Köşe Sarsala Koyu

DALYAN İZTUZU PLAJI

Dalyan İztuzu Plajı

MUHTEŞEM SARIGERME PLAJI

Berrak Denizi Ve Doğal Gözellikleri İle Sarıgerme Plajı

MUHTEŞEM DALAMAN KOYLARI

Dalaman Koyları Kuşbakışı

DALYAN CARETTA CARETTA

Dalyandaki Muhteşem Deniz Kaplumbağası CARETTA CARETTA

DALYAN DELTASI

Dalyan Kanalı Tekne Yolculuğu

 

Duyuru

dikkatDalaman Ortaca Bölgesi Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığının; Birlik Tüzüğünün 10.-11. ve 15.  maddeleri gereği; Birliğin olağan meclis toplantısı aşağıdaki gündeme göre 08.05.2014 Perşembe günü saat 14:00’da, Dalaman Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İlanen duyurulur.05/05/2014

GÜNDEM                            :

1-     Yoklama,

2-      Açılış(En yaşlı üyenin geçici başkanlığında, en genç 2  geçici divan katibi ile birlikte),

3-      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-      Seçimler

a)Birlik Başkan Seçimi

b)Meclis 1. Ve 2. Başkan Seçimi

c)2 Katip Üye Seçimi

d)Birlik Encümen Üyeleri Seçimi

5-     5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 9. maddesinin “b” bendi ve Mahalli İdareler  Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereği 2013 Yılı Kesin Hesapların görüşülmesi,

6-    5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi, Birlik Tüzüğünün 10,    19 ve 43. maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

7-   2014 Yılı Birlik üyesi turizm tesislerinin üyelik aidatlarının belirlenmesi (Yatak başı ve yatbağlama kapasiteleri), üye olmayan diğer turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlardan alınacak katılım payı veya ücretlerinin belirlenmesi

8-     Birlik Tüzüğünün 14. maddesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçilmesi,

9-     Dilek ve Temenniler,

10-   Kapanış.